Jakie dokumenty muszę przygotować przed wyjazdem za granicę? Czy muszę mieć dokument o braku przeciwwskazań wzięcia ślubu za granicą?

Do każdego kierunku przysyłamy konkretną listę wymaganych dokumentów. W niektórych krajach wystarczy np. tylko akt urodzenia.